7 thema'sDe zeven grote thema's voor wie het leven als een inwijdingsfeest ervaart.

tekst : Hans Stolp

Schilderijen : Marten Randa

In oktober 2011 heeft er in De Reehorst te Ede een symposium plaats gevonden waar dit thema uitvoerig behandeld is. In december is er een expositie in de galerie geweest van deze schilderijen en die van Harm Wagemakers en een lezing van Hans Stolp.

Na de toelichting op de thema's volgt onder aan deze pagina de ontstaans geschiedenis van dit project.

De zeven grote thema’s voor wie het leven als een inwijdingsweg ervaart.
1. Leren kijken tot voorbij de buitenkant.
Ontwikkel de gevoeligheid, die het mogelijk maakt aan te voelen wat er achter de buitenkant verborgen ligt, bijvoorbeeld wat de ander eigenlijk denkt/voelt, of wat de verborgen zin is van alle ontwikkelingen waarover televisie en kranten berichten.
2. Gevoelig worden voor de leiding die wij vanuit de geestelijke wereld ontvangen.
Wie leert zien tot voorbij de buitenkant, wordt ook gevoelig voor al die gebeurtenissen in het eigen leven en in dat van anderen, waarin we een stille leiding vanuit hogere werelden ervaren mogen. Hulp en leiding die vanuit de wereld van de engelen tot ons komen.

3. Beseffen dat je geroepen wordt of bent.
Wie steeds gevoeliger wordt voor de verborgen werkelijkheid, ontdekt op een zeker moment dat er in ons leven sprake is van een roeping: we worden in stilte, zonder woorden, maar eigenlijk ook zo concreet, geroepen om datgene, wat diep in ons besloten ligt als levensopdracht, hier op aarde te verwerkelijken. Kijk terug en maak je die roeping bewust! Zie, hoe die roeping in jouw leven verliep.

4. De vele levenslessen.
Wie geroepen wordt krijgt een passende opleiding om die roeping ook echt waar te kunnen maken. Levenslessen in vele verschillende vormen komen naar ons toe: ervaringen, waarvoor we geestkracht nodig hebben om ze te doorstaan. Levenslessen die ons ertoe brengen om onze angsten eerlijk onder ogen te zien en onze grenzen te leren bewaken. Ook zijn het lessen die ons ertoe willen brengen ons bewust te worden wat als diep verlangen in ons leeft. Kijk naar je eigen leven en word je bewust welke lessen jou voorgelegd werden of nog worden.
5.De weg van het ego naar het hoger zelf.
Wie zich eenmaal bewust wordt van de eigen levenslessen, begint ook te beseffen dat al die levenslessen ons er uiteindelijk toe willen brengen om de sfeer van het ego los te laten en ons de sfeer van het hoger zelf eigen te maken. Ben jij je al bewust geworden van de stille krachten van het hoger zelf, krachten van echte vrede, vertrouwen en innerlijke rust? Lukt het je om steeds weer verbinding met die krachten te leggen?
6.De ontmoeting met de kleine wachter op de drempel.
Op een zeker moment overkomt het ons allemaal: dat de donkere krachten die in ons leven, als het ware allemaal tegelijk komen en ons dreigen te overweldigen. Nu wordt het een overlevingsstrijd op het scherp van de snede. Deze ervaring wordt wel genoemd : de ontmoeting met de kleine wachter op de drempel. Het is een transformatie-ervaring die zo heftig kan zijn dat het lijkt alsof ons ego als een duistere gestalte voor ons staat. Maar wie deze beproeving doorstaat, ervaart, dat vanaf dat moment het leven anders wordt, lichter en met meer waarachtige diepgang.
7. De ontmoeting met de grote wachter op de drempel.
Na de ontmoeting met het ego komt er ruimte voor een andere ontmoeting. Het is, alsof hogere krachten voelbaar worden, krachten die uit een andere hogere wereld komen, vol vrede, liefde en overgave. Deze kunnen zich op een gegeven moment meer en meer verdichten, zodat we gaan ervaren - en soms zelfs zien - dat een stralende lichtgestalte op ons toekomt: de kosmische Christus die liefde is. Het is de ontmoeting met de grote wachter op de drempel die wij dan ervaren. Een ontmoeting die ons laat voelen: dit is het, waarom ik naar de aarde kwam. Dit is de vervulling en bestemming van mijn leven. Zo wordt ons leven op aarde vervulling, een leven in de sfeer van waarachtige liefde.

 

Procesgang en vragen bij het realiseren van de schilderijen bij de “De zeven grote thema’s voor wie het leven als een inwijdingsweg ervaart”
Aanleiding:
Op een kunstbeurs ontmoette ik Harmen Wagenmakers. Hij zag in mijn schilderijen een mystieke herkenning. Vanuit die herkenning hebben we elkaar een aantal keren ontmoet, samen met Hans Stolp. Vanuit die bijzondere gespreken ontstond het idee om samen onze gedachten te verwoorden en vorm te geven.
Hans Stolp heeft de teksten geschreven en Harmen Wagenmakers en Marten Randa hebben naar aanleiding daarvan schilderijen gemaakt.
Zelf heb ik me, o.a. in mijn schilderijen, al een aantal jaren verdiept in zaken “Er is meer tussen hemel en aarde”.Mijn schilderwerk laat zich vergelijken met kunsten als de dichtkunst en muziek. De kleuren worden als klanken op het doek gebracht, de ene keer bijna explosief, de andere keer ingetogen. Ik ervaar de altijd aanwezige gevoelens en vibraties die voortkomen uit intermenselijke relaties; de menselijke energie in al haar vormen en kleuren. D.m.v. mijn schilderingen probeer ik emoties en gevoelens, die voor mij moeilijk in woorden zijn uit te leggen, op doek te zetten. Wanneer ik een doek af heb controleer ik of de bedoelde emotie ook vanaf het schilderij terug komt. Toeschouwer die er voor open staan kunnen dan de energie ervaren die ik verbeeld heb.
Bij deze serie schilderijen, was het niet vrijblijvend, maar moest ik bij mijzelf zoeken, in hoeverre ik de tekst kon doorgronden. Een proces dat niet simpel is. Maar een serieuze uitdaging.
Voorbereiding:
Toen ik voor het eerst “De zeven grote thema’s….” onder ogen kreeg, schrok ik wel even. Geen simpele opgave, dit gaat tijd kosten en bezinning. Na het stuk een aantal keren gelezen te hebben, heb ik een potlood gepakt en gelijk schetsen gemaakt van alle zeven thema’s. De eerste vormen waren gemaakt. Toen alles enkele weken laten rusten. Aansluitend op vakantie gegaan. Lopend langs de zee, kwamen de thema’s weer in mijn hoofd. Zonder er concreet iets mee te doen, heeft het daarna weer enkele weken geduurd voor ik het weer ter hand heb genomen. Teksten lezen, schetsen bekijken, nadenken.

 

Uitvoering:
Beelden van de schetsen hadden zich gevormd in mijn hoofd. Kleuren worden toegevoegd. En dan staan er plotseling 3 vrije dagen in mijn agenda. De eerste dag begonnen met nr. 1.De uitvoering verliet voorspoedig. Alleen, het zijn wel schilderijen en die moeten voldoen aan een aantal esthetische eisen. In één schilderij 2 thema’s: binnenkant en buitenkant. Totaal verschillende kleuren heb ik daarvoor gebruikt, die uiteindelijk wel op 1 doek staan. Technisch hard gewerkt om de kleurbalans op orde te krijgen. Uiteindelijk tevreden met het resultaat. De start is geweest, nu de rest nog.
Dag twee het ik nr 2 t/m nr 5 gemaakt. Het was één grote flow. Tot diep in de nacht doorgegaan. De volgende morgen het geheel tot dusver kritisch bekeken. Niets meer veranderd. Nu nog de laatste 2. Het was een geweldige afronding van dit project. Beide schilderijen ontstonden geheel zoals ik het in mijn hoofd had. Daarna worden mijn schilderijen altijd “af gekeken” . Dus de daarop volgende dagen alle schilderijen kritisch bekeken. Gevolgd door de fixeer sessie. Dat is het moment waarop de schilderijen definitief zijn.
Ieder schilderij staat in zekere zin op zichzelf. De thema’s, alle zeven, hebben een dusdanige eigen dynamiek dat ik niet gestreefd heb naar een z.g.n. serie. Wel horen ze bij elkaar. Ieder schilderij staat op zich wat betreft de vormgeving en kleuren. Toen de serie aan de wand hing kreeg neiging om nogmaals de serie te maken, omdat er in ieder thema zoveel gelaagd zit, die daartoe uitnodigt.
Voor alsnog heb ik geen nieuwe serie gemaakt. Deze serie heeft zijn rijpingstijd nodig. Wie weet hoe het verder loopt.
Heb een grote voldoende door aan dit project te hebben gewerkt.